آکادمی هنرهای دیجیتال مجیدآنلاین به فعالیت خود پایان داده است.

آکادمی هنرهای دیجیتال مجیدآنلاین که از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۹۵ به فعالیت خود پایان داد.


مجیدآنلاین